JDD Type (120V/130V)

 

     

JDD Type (CLEAR)

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JDD 120V 50W CLEAR 120V 50W

 

E26

2,000

JDD 120V 75W CLEAR 120V 75W 900 E26 2,000
JDD 120V 100W CLEAR 120V 100W 1200 E26 2,000
JDD 120V 200W CLEAR 120V 200W 3000 E26 2,000
           
           
           
           
           
           

     

JDD Type (FROSTED)

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

     

 

   
JDD 120V 75W FROSTED 120V 75W 900 E26 2,000
JDD 120V 100W FROSTED 120V 100W 1200 E26 2,000
JDD 120V 150W FROSTED 120V 150W 2100 E26 2,000
JDD 120V 200W FROSTED 120V 200W 3000 E26 2,000
 JDD 120V 250W FROSTED  120W 250W 4000 E26 2,000