JCD Type (120V/130V)

 

               

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 120V 25W G9 FROSTED 120V 25W

230

G9

3,000

JCD 120V 35W G9 120V 35W 320 G9 3,000
           
           
           
JCD 120V 75W G9 120V 75W 750 G9 3,000
           
XENON JCD 120V 60W FROSTED G9  120V 40W  550 G9 5,000
           
           

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 130V 20W G8 130V 20W

200

G8

3,000

JCD 130V 50W G8 130V 50W 500 G8 3,000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JCD 130V 35W G6.35 130V 35W

420

G6.35

3,000

XENON JCD 120V 50W G6.35 120V 50W 550 G6.35 5,000
JCD 130V 50W G6.35 130V 50W 600 G6.35 3,000
JCD 130V 75W G6.35 130V 75W 900 G6.35 3,000
JCD 130V 100W G6.35 130V  100W  1200 G6.35 3,000