JC Type (12V)

Model

Wattage (W)

Voltage

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JC 12V 10W G4

10W

12V

130

G4

3,000

JC 12V 20W G4 20W 12V 350 G4 3,000
JC 12V 20W G6.35 20W 12V 350 G6.35 3,000
JC 12V 35W G6.35 35W 12V 650 G6.35 3,000
JC 12V 50W G6.35 50W 12V 950 G6.35 3,000
JC 12V 75W G6.35 75W 12V  1325 G6.35 3,000
XENON JC 12V 10W G4 10W 12V 130 G4 10,000
XENON JC 12V 20W G4 20W 12V 350 G4 10,000
XENON JC 12V 50W G6.35 50W 12V  950 G6.35 10,000