JC Type (12V)

Model

Wattage (W)

Voltage

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JC 12V 35W G6.35 35W 12V 650 G6.35 3,000
JC 12V 50W G6.35 50W 12V 950 G6.35 3,000
JC 12V 75W G6.35 75W 12V  1325 G6.35 3,000
XENON JC 12V 50W G6.35 50W 12V  950 G6.35 10,000