JDD Type (120V/130V)

 

 

 

JDD Type (CLEAR)

 

 

 

 

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JDD 120V 50W CLEAR120V50W

E26

2,000

JDD 120V 75W CLEAR120V75W900E262,000
JDD 120V 100W CLEAR120V100W1200E262,000
JDD 120V 200W CLEAR120V200W3000E262,000

 

 

 

JDD Type (FROSTED)

 

 

 

 

 

Model

Voltage (V)

Wattage (W)

Lumens (Lm)

Base

Life (Hrs)

JDD 120V 75W FROSTED120V75W900E262,000
JDD 120V 100W FROSTED120V100W1200E262,000
JDD 120V 150W FROSTED120V150W2100E262,000
JDD 120V 200W FROSTED120V200W3000E262,000
 JDD 120V 250W FROSTED 120W250W4000E262,000